Política de privacitat

la teva privacitat es primordial

La privacitat dels usuaris de nuvol.cat és primordial per nosaltres i ens la prenem molt seriosament. En aquest document exposem com tractem les dades dels nostres usuaris i com poden sol·licitar la modificació, i en cas que fos necessari, realitzar una queixa en les autoritats pertinents.

Només recopilem la informació necessària per complir la legislació i poder oferir una experiència plena als nostres usuaris i usuàries. Aquesta informació no és cedida a terceres empreses amb finalitats comercials, tal com exposarem a continuació.

Aquest document s’estructura en 5 punts bàsics: Qui és el responsable de les dades, el perquè fem servir aquesta informació, quina és la base jurídica del tractament d’aquestes dades, si cedim dades a terceres empreses i el perquè, i quins drets tenen els nostres usuaris i usuàries sobre la modificació i cancel·lació d’aquestes i a quines autoritats es poden dirigir.

RESPONSABLE

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informar que el responsable del tractament de les dades i titular del domini és:

Nuvol.cat (48072778H)

Mestre Joan Corrales 7, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona

hola@nuvol.cat

FINALITAT

Les dades proporcionades pels usuaris i usuàries de nuvol.cat seran tractades únicament amb la finalitat que a continuació es descriu, enumerant les diferents plataformes d’obtenció de dades que disposem:

  • Formulari de contacte: Les dades obtingudes mitjançant el formulari de contactede nuvol.cat són tractades amb la finalitat d’oferir una via de contacte útil i resoldre els dubtes i problemes que els usuaris i usuàries puguin trobar-se amb la brevetat més gran possible. Aquestes dades obtingudes són proporcionades pels mateixos usuaris i mitjançant el seu consentiment.
 

DESTINATARI DE LES DADES

Les dades dels usuaris i usuàries de nuvol.cat no són ni seran cedides a tercers, en excepció que hi hagi un imperatiu legal.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE LES DADES

Per a desenvolupar les seves funcions el responsable del tractament no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea.

DRETS

Els usuaris i usuàries poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest hagi permès el tractament de les seves dades per part de nuvol.cat. En cap cas, la retirada del consentiment condicionen el seu contacte actual i relació amb nuvol.cat, mantenint-se els serveis contractats i qualsevol relació anterior amb l’empresa.

Els usuaris i usuàries de nuvol.cat tenen els drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la rectificació de les dades.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • I altres drets que emparen els usuaris i usuàries i ciutadans segons la legislació espanyola actual.
 

Per exercir materialment aquests drets, el client es pot posar en contacte amb el responsable del tractament de les dades (en l’apartat “RESPONSABLE” superior), ja sigui mitjançant l’adreça postal, el correu electrònic o el telèfon que apareix en la part inferior de la web.

OBLIGACIONS DE L’AFECTAT

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

CONSENTIMENT

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de nuvol.cat que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta. En el cas del servei de voluntariat, cal tenir en compte que la informació facilitada a través del formulari es mostrarà públicament.

SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

MODIFICACIÓ I VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS

nuvol.cat pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.