Dia Mundial de la còpia de seguretat

Avui, 31 de març, és el dia mundial de la còpia de seguretat, un dia en què recordem la importància de fer còpies de les nostres dades. L’elecció d’aquesta data no és aleatòria, ja que l’endemà, 1 d’abril, se celebra en diversos països l’anomenat April Fools Day (dia de les bromes), i que tot sigui una broma és el primer que pensem quan els nostres dispositius fallen, especialment si amb això perdem la informació que teníem emmagatzemada per no haver realitzat còpies de seguretat.

L’objectiu d’aquesta celebració és que els usuaris es facin conscients de la necessitat de fer còpies de seguretat de la seva informació. No obstant això, l’ideal és fer còpies de seguretat de manera regular i no només un cop a l’any.

La còpia de seguretat és una mesura imprescindible per a qualsevol organització, ja que és l’única manera de garantir la continuïtat del negoci en cas de pèrdua de dades. A més a més, ara que el teletreball és troba en augment, és més important que mai assegurar-se que la informació estigui sempre en lloc segur.

Material per realitzar una còpia de seguretat

Repassem els aspectes més rellevants de les còpies de seguretat?

De què s’ha de fer còpia de seguretat?
  • La informació crítica corporativa, l’obligatòria per llei i per contractes amb tercers.
  • Tota la informació necessària per a garantir la continuïtat de negoci.
Cada quant temps és necessari realitzar-les?
  • Serà necessari buscar la relació òptima entre la variació de les dades i el cost d’emmagatzematge.
  • Recorda no continuar emmagatzemant informació que ja no és útil per a l’empresa i elimina-la de manera segura.
Quin tipus de còpia puc triar?
  • Completa: totes les dades del nostre sistema es copien en un altre suport.
  • Incremental: es copien les dades que han variat des de l’última còpia de seguretat duta a terme.
  • En mirall: es crea una còpia exacta de les dades en temps real.
On emmagatzemo les còpies?

El suport triat per a realitzar la còpia de seguretat dependrà de la quantitat d’informació que necessitem salvaguardar, el sistema de còpia seleccionat i la inversió que desitgem realitzar. Els principals dispositius d’emmagatzematge d’informació són els discs durs i el núvol.

Triïs el tipus que sigui, recorda comprovar la validesa de les còpies i que aquestes poden restaurar-se.

Nuvol.cat, una llar segura pel teu projecte

La seguretat i tranquilitat dels nostres clients és primordial per nosaltres, es per això que els nostres servidors utilitzen la tecnològia RAID (Redundant Array of Independent Disks), o en català matriu redundant de discos independents, interconnectant els nostres disc durs SSD sota RAID 1, que emmagatzema localment una copia mirall en temps real de totes les dades. A més a més, disposem d’un sistema de còpies de seguretat diàries al cloud.

T’HA AGRADAT? COMPARTEIX-LO

Pau Riba Queijas

Pau Riba Queijas

CEO de Nuvol.cat